menu

Zarážení hory 4. září 2021

Zarážení hory proběhne pouze jako večerní program bez otevřených vinných sklepů. Scénku zahraje vrbecká chasa, zazpívají Mužáci z Vrbice. Následovat bude beseda u cimbálu s CM Klaret.

Program začíná v 19.00.

Návštěvníkům, kteří by rádi celodenní program, doporučujeme akci Putování za burčákem po Modrých Horách.

Někteří z vinařů hlásí, že ve vinných sklepech budou. Otevřené sklepy jsou v naší gůglmapě označeny žlutě.

Všechny akce