ript>
menu

Výstava vín 2024

Vinaři Vrbice pořádají tradiční soutěžní Výstavu vín, která letos proběhne 23. března v KD Vrbice.

10:00 Otevření Výstavy vín
14:00 Slavnostní předávání hodnocení

Vstupenka v hodnotě 350 Kč zahrnuje vstup na Výstavu vín, neomezenu degustaci vzorků, katalog, skleničku a propisku. Vstupenky budou k dispozici pouze na místě.

Vína lze přihlašovat do následujích kategorií:

 1. Bílá vína
 2. Červená vína
 3. Rosé a klarety
 4. Oranžová vína
 5. Šumivá a perlivá vína

V kategoriích Bílá vína a Červená vína budou vína dále rozdělena podle odrůd. Odrůdy, kterých bude 5 a méně vzorků, budou zařazeny do kategorie Ostatní bílá vína a Ostatní červená vína.

Systém hodnocení a udělovaná ocenění

Vína se hodnotí anonymně 100bodovým systémem.

Vinaři Vrbice udělují ocenění

 • Šampion bílých vín
 • Šampion červených vín
 • Šampion rosé vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Šampion oranžových vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Šampion šumivých a perlivých vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Nejlepší kolekce výstavy

Cenu Šampion bílých vín Šampion červených vín vybírá subkomise z vín navržených jednotlivými komisemi.

 Z každé odrůdy získá ocenění 30% nejlépe hodnocených vín. V rámci odrůdy se uděluje:

 • zlatá medaile - víno s nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • stříbrná medaile - víno s druhým nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • bronzová medaile - víno s třetím nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • diplom – další vína podle bodového hodnocení do počtu 30% z odrůdy/kategorie.

V kategoriích Rosé a klarety, Oranžová vína, Šumivá a perlivá vína se vína oceňují stejně, jako v rámci hodnocení odrůd, tedy udělením zlaté, stříbrné, bronzové medaile a diplomu pro 30% nejlépe hodnocených vín. Pokud bude v dané kategorii přihlášeno alespoň 30 vín, bude udělen Šampion rosé vín, Šampion oranžových vín a Šampion šumivých a perlivých vín.

Dále se uděluje cena Nejlepší kolekce výstavy, kterou získá vinař, který dosáhne nejlepšího průměrného bodového ohodnocení 4 svých přihlášených vín. Pokud vinař přihlásí více než 4 vína, zahrnují se do průměru 4 nejlépe hodnocená vína.

Informace pro vinaře

Pokud máte zájem přihlásit své víno, budeme rádi za každý vzorek.

Pokyny pro sběr vzorků

K jednomu vzorku se odevzdávají 3 láhve vína, 1 láhev na hodnocení, 2 lahve na prezentaci. Láhev určená pro hodnocení musí být přelita do lahve 0,75l bordeaux zelená.      

  Prázdné láhve si můžete vyzvednout ve vinařství Bočko (Vrbice 122), a to:

- pátek 1. 3. 2024 od 15:00 do 18:00

- v sobotu 2. 3. 2024 od 8:00 do 12:00

- pátek 8. 3. 2024 od 15:00 do 18:00

- v sobotu 9. 3. 2024 od 8:00 do 12:00

nebo jindy po tel. dohodě na čísle 721 804 618 (Mirek Bočko ml.).

Láhve jsou nové, pro jistotu zkontrolujte čistotu!

NA DODANÉ VISAČKY, PROSÍM, UVEĎTE ODRŮDU, ROČNÍK, JMÉNO VINAŘE/NÁZEV VINAŘSTVÍ A TELEFONNÍ ČÍSLO.

Vína je třeba dodat do KD Vrbice v pátek 17.3. 2024 od 16 do 17 hodin. Od 17. hodin je uzavřen sběr vzorků a začíná evidence vín. Později doručené vzorky nebudou akceptovány!

Hodnocení vín

Hodnocení vín se koná v neděli 17. 3. 2024 od 10:00 hodin v sále KD Vrbice. Hodnocení je otevřené a jako hodnotitel se může zúčastnit kdokoli. Základní zkušenost s hodnocením vín stobodovým systémem je vítána.

Od 9:30 probíhá registrace hodnotitelů, v 9:45 se losují předsedové komisí a rozřazují se hodnotitelé k jednotlivým stolům.

 Hodnotitelé jsou po hodnocení zváni na společný oběd.

Všechny akce