menu

Výstava vín 2023

Vinaři Vrbice pořádají tradiční soutěžní Výstavu vín, která letos proběhne 1. dubna v KD Vrbice.

10:00 Otevření Výstavy vín
14:00 Slavnostní předávání hodnocení

Vína lze přihlašovat do následujích kategorií:

 1. Bílá vína
 2. Červená vína
 3. Rosé a klarety
 4. Oranžová vína
 5. Šumivá a perlivá vína

V kategoriích Bílá vína a Červená vína budou vína dále rozdělena podle odrůd. Odrůdy, kterých bude 5 a méně vzorků, budou zařazeny do kategorie Ostatní bílá vína a Ostatní červená vína.

Systém hodnocení a udělovaná ocenění

Vína se hodnotí anonymně 100bodovým systémem.

Vinaři Vrbice udělují ocenění

 • Šampion bílých vín
 • Šampion červených vín
 • Šampion rosé vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Šampion oranžových vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Šampion šumivých a perlivých vín (bude udělen, pokud se do kategorie sejde alespoň 30 vín)
 • Nejlepší kolekce výstavy

Cenu Šampion bílých vín a Šampion červených vín vybírá subkomise z vín navržených jednotlivými komisemi.

 Z každé odrůdy získá ocenění 30% nejlépe hodnocených vín. V rámci odrůdy se uděluje:

 • zlatá medaile - víno s nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • stříbrná medaile - víno s druhým nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • bronzová medaile - víno s třetím nejlepším bodovým hodnocením v rámci odrůdy
 • diplom – další vína podle bodového hodnocení do počtu 30% z odrůdy/kategorie.

V kategoriích Rosé a klarety, Oranžová vína, Šumivá a perlivá vína se vína oceňují stejně, jako v rámci hodnocení odrůd, tedy udělením zlaté, stříbrné, bronzové medaile a diplomu pro 30% nejlépe hodnocených vín. Pokud bude v dané kategorii přihlášeno alespoň 30 vín, bude udělen Šampion rosé vín, Šampion oranžových vín a Šampion šumivých a perlivých vín.

Dále se uděluje cena Nejlepší kolekce výstavy, kterou získá vinař, který dosáhne nejlepšího průměrného bodového ohodnocení 4 svých přihlášených vín. Pokud vinař přihlásí více než 4 vína, zahrnují se do průměru 4 nejlépe hodnocená vína.

Všechny akce